#Tàolao16

When a little something broken inside

When a little thought faded away

When the distance went further

When only you, oops, even yourself couldn’t explain

I felt a touch somehow deep inside me today. Pay to it a small smile and let it go. It is beautiful to remember, isn’t it?

 

Advertisements

Ho Chi Minh Marathon 01.2018

Tiếp tục với cự li quen thuộc 21.1km, lần này mình target thời gian 2h15m (aka pace tầm 6:30min/km). Kết thúc giải Techcombank hồi tháng 11 với kết quả 2h28m và pace 6:30 vốn là pace các bài tập tempo (cự li trung bình, tốc độ nhanh) thì quả thực là mục tiêu hơi tham vọng.Read More »

#Tàolao15 Thử thách lớn nhất trong cuộc sống của em là gì?

Mình nhận được email với câu hỏi này (dĩ nhiên là còn một số câu hỏi khác) và thời gian là khoảng 10 ngày để suy nghĩ và viết. Câu hỏi này thật sự, với mình, rất khó để trả lời.

Mình đã trì hoãn việc suy nghĩ về vấn đề này, làm mọi thứ khác, trả lời mọi câu hỏi khác, trừ câu hỏi được đánh số đầu tiên này.Read More »